KẾT QUẢ TUẦN 2

ST Tên Thời gian Ngày
1 Trung Linh 10 s 15/12/2018
2 Thúy Linh Nguyễn 11 s 12/12/2018
3 Quỳnh Trúc 11 s 15/12/2018
4 Trang Quỳnh 11 s 15/12/2018
5 Quang Đồng 12 s 13/12/2018
6 Ninh Inoue 12 s 15/12/2018
7 Khánh Trang 12 s 15/12/2018
8 Tuyết Nguyễn 12 s 15/12/2018
9 Đinh Quốc Hưng 12 s 15/12/2018
10 Nam Khánh 12 s 15/12/2018

THỂ LỆ QUIZZ

  • Thời gian diễn ra: 03/12 - 16/12.

  • Người tham gia sẽ trả lời 10 câu hỏi trong tối đa 100s.

  • Mỗi người chơi chỉ được ghi nhận kết quả Quizz chính xác (trả lời đúng 10/10 câu hỏi) 1 lần duy nhất

  • Bạn sẽ mất quyền chơi Quizz nếu tải lại trang (F5), sau khi bấm "Bắt Đầu".

  • Kết quả sẽ được công bố mỗi tuần, lần lượt vào các ngày 13/12 & 20/12.